Banerek
O nas
Pracownicy
Oferta
Rejon działania
Statut
Historia
Kalendarium
Fundusze UE
Publikacje
Dokumenty
Kontakt
Galeria
 

           biuletyn informacji publicznej

ul. Wojska Polskiego 2
83-000 Pruszcz Gdański

tel./fax. 58/682-33-04

769-00-09-46

e-mail: 

sekretariat@poradniapruszcz.pl

               
          Oferta dla dzieci i młodzieży


Diagnoza:

 • Ogólnego poziomu rozwoju
 • Gotowości szkolnej
 • Przyczyn trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • Autyzmu, zespołu Aspergera
 • Problemów wychowawczo-rozwojowych u dzieci młodszych
 • Problemów wychowawczych u dzieci starszych i młodzieży
 • Zaburzeń zachowania i ADHD
 • Uczniów zdolnych
 • Dzieci i młodzieży powracających z zagranicy
 • Predyspozycji związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • Zaburzeń artykulacyjnych, wad wymowy, niepłynności mowy
 • Afazji i zaburzeń neurologicznych


Pomoc terapeutyczna:

 • Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 • Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Terapia dzieci z autyzmem
 • Terapia wspierająca dla dzieci z wadą wzroku/słuchu
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki
 • Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy
 • Indywidualna terapia dla dzieci z afazją, zaburzeniami neurologicznymi, mutyzmem
 • Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Terapia moczenia


Zajęcia warsztatowe, takie jak:

 • Rozwiązywanie konfliktów bez agresji i przemocy
 • Przeciwdziałanie agresji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Problemy związane z wiekiem dojrzewania
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania
 • Zagrożenia związane z narkotykami i dopalaczami
 • Techniki efektywnego uczenia się
 • Alternatywne metody uczenia się matematyki
 • Promowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • Wybór kierunku kształcenia i zawodu


© copyright 2010-2020 Wykonanie i administracja: Piotr Badowski