Banerek
O nas
Pracownicy
Oferta
Rejon działania
Statut
Historia
Kalendarium
Fundusze UE
Publikacje
Dokumenty
Kontakt
Galeria
 

           biuletyn informacji publicznej

ul. Wojska Polskiego 2
83-000 Pruszcz Gdański

tel./fax. 58/682-33-04

769-00-09-46

e-mail: 

sekretariat@poradniapruszcz.pl


CO TO JEST BIOFEEDBACK I JAK PRZEBIEGA TERAPIA?EEG Biofeedback
(ElektroEncefaloGraf – biologiczne sprzężenie zwrotne), znany również jako Neurofeedback jest opartą na naukowych podstawach, metodą zwiększania możliwości naszego umysłu.

Metoda ta:
  • usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności, planowania;
  • polepsza samopoczucie i funkcjonowanie poprzez redukcję lęku i napięcia, tremy, zaburzeń psychosomatycznych (bóle głowy, zaburzenia snu);
  • pomaga szczególnie w terapii dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi, pamięci, ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), zaburzeniami emocjonalnymi i psychosomatycznymi.

Człowiek wykorzystuje mniej niż 10% potencjału swojego mózgu

Nowa metoda neurotechnologii daje szanse doskonalenia i zwiększania jego efektywności. Opiera się na uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego, przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.

Terapia EEG BIOFEEDBACK jest skuteczna w przypadkach:   
  • problemów szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia i inne);
  • zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń zachowania (nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności, agresji, apatii);   
  • zaburzeń snu;   
  • stanów lękowych, natręctw, depresji.

Treningi EEG BIOFEEDBACK są wskazane także w celu:
  • poprawy szybkości zapamiętywania i uczenia się;
  • efektywnego uczenia się języków obcych;
  • usprawnienia motoryki i poprawy koncentracji uwagi.

Uczestniczenie w terapii Biofeedback nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej
i psychologicznej z dzieckiem (np. terapii pedagogicznej, psychoterapii i innych).

© copyright 2010-2020 Wykonanie i administracja: Piotr Badowski