Banerek
Aktualności
Koronawirus - materiały
Instytucje wsparcia
Warto przeczytać
Pracownicy
Oferta
Rejon działania
Statut
Historia
Kalendarium
Fundusze UE
Ewaluacja
Dokumenty do pobrania
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Galeria
 

           biuletyn informacji publicznej

ul. Wojska Polskiego 2
83-000 Pruszcz Gdański

tel./fax. 58/682-33-04

796-00-09-46

e-mail: 

sekretariat@poradniapruszcz.pl


NAUCZYCIELE
1. Szkolenia rad pedagogicznych:

· Wspierania placówek w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych, prowadzenie edukacji

   z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki

 

2. Spotkania samokształceniowe i grupy wsparcia:

· Pedagogów i psychologów szkolnych

· Logopedów szkolnych

 

3. Szkoła dla Nauczycieli i Wychowawców – doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy grupy/klasy

– zajęcia psychoedukacyjne/trening, cykl 6-8 spotkań

 

4. Pedagogiczne Inspiracje – trening umiejętności wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, cykl 10 spotkań

 

5. Konsultacje indywidualne:

· Indywidualne porady i konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych 
  i wychowawczych, interwencje kryzysowe i profilaktyczne

 

6. Udział w zespołach interdyscyplinarnych

 

7. Warsztaty dla nauczycieli, takie jak:

· Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

· Warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby uczniów oraz doskonalenia

  umiejętności rozpoznawania symptomów niepożądanych społecznie zachowań dzieci i młodzieży, w tym zachowań

  autodestrukcyjnych i suicydalnych.

· Warsztaty z zakresu wspierania umiejętności wychowawczych – „Gdy kara nie działa – stawiane granic i systemy

  motywacyjne w wychowaniu”  

· Szkolenie z zakresu kształcenia umiejętności samoregulacji emocjonalnej dzieci i młodzieży


© copyright 2010-2021 Wykonanie i administracja: Piotr Badowski