Banerek
Aktualności
Koronawirus - materiały
Instytucje wsparcia
Warto przeczytać
Pracownicy
Oferta
Rejon działania
Statut
Historia
Kalendarium
Fundusze UE
Ewaluacja
Dokumenty do pobrania
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Galeria

ul. Wojska Polskiego 2
83-000 Pruszcz Gdański

tel./fax. 58/682-33-04

796-00-09-46

e-mail: 

sekretariat@poradniapruszcz.pl
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ POWIATU GDAŃSKIEGO


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zrealizowany przez Poradnię w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.


W projekcie wzięły udział wszystkie gimnazja z gmin wiejskich powiatu gdańskiego, łącznie 25 placówek. Pomocą zostało objętych 625 uczniów oraz ich wychowawcy i nauczyciele. Badania ankietowe wykonane na zakończenie projektu wykazały, że taka inicjatywa była bardzo potrzebna w środowisku, w którym stale rośnie liczba problemów młodzieży, a dostęp do specjalistycznej pomocy jest utrudniony. Objęcie pomocą najtrudniejszego etapu edukacji szkolnej i szczególnie trudnych obszarów wiejskich było pilną potrzebą środowiska, naprzeciw której wyszła inicjatywa realizacji projektu.

 • CELE ZREALIZOWANEGO PROGRAMU

 1. Wyposażenie młodzieży w kompetencje psychospołeczne, takie jak: lepsze komunikowanie się z ludźmi, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywanie konfliktów, zwiększenie wiary we własne możliwości i motywacji do nauki.

 2. Pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

 3. Specjalistyczne wsparcie nauczycieli i wychowawców.

 • PROGRAM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWYCH

Każda z klas uczestniczących w programie wzięła udział w 8 warsztatach terapeutyczno-rozwojowych prowadzonych przez psychologa i pedagoga na terenie danej placówki. Tematyka przeprowadzonych warsztatów:

 1. Komunikacja międzyludzka.

 2. Pokonywanie barier w kontaktach z ludźmi.

 3. Rozwiązywanie konfliktów.

 4. Stres w życiu człowieka.

 5. Zachowania asertywne jako alternatywa dla agresji i uległości.

 6. Efektywne uczenie się i rozwiązywanie problemów.

 7. W sidłach uzależnień.

 8. Kim jestem? Poszukiwanie własnej tożsamości.

Młodzież uczestnicząca w warsztatach otrzymała zestawy materiałów (segregatory, notesy, pisaki, długopisy, ołówki itp.) oraz mogła korzystać z poczęstunku (napoje, słodycze itp.) podczas każdego ze spotkań.


 • INDYWIDUALNE KONSULTACJ E PSYCHOLOGICZNE
  I PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI I MŁODZIEŻY

Uczniowie i nauczyciele szkół biorących udział w projekcie korzystali z indywidualnych konsultacji ze specjalistami Poradni na terenie swojej szkoły. Była to okazja do uzyskania pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

 • WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Zajęcia były nastawione na rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów, informowanie o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań rynku pracy.


 • BIBLIOTECZKA WYCHOWAWCY

Wychowawcom i nauczycielom szkół udostępniono książki wspierające ich pracę z młodzieżą. Wypożyczanie książek odbywało się poprzez pracowników Poradni, którzy przywozili zamówione pozycje do szkół.


© copyright 2010-2021 Wykonanie i administracja: Piotr Badowski