Banerek
O nas
Pracownicy
Oferta
Rejon działania
Statut
Historia
Kalendarium
Fundusze UE
Publikacje
Dokumenty
Kontakt
Galeria
 

           biuletyn informacji publicznej

ul. Wojska Polskiego 2
83-000 Pruszcz Gdański

tel./fax. 58/682-33-04

769-00-09-46

e-mail: 

sekretariat@poradniapruszcz.pl


SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCHWarsztaty mają na celu umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę
i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspakajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oparty jest o idee zawarte w publikacji „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz poradniku dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Eleine Mazlis.

Celem programu jest nabycie przez uczestników warsztatu umiejętności wychowawczych, takich jak:
  • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy,
  • wyrażanie przez rodziców/wychowawców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
  • uwalnianie od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
  • pomaganie w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości
  • i zdolności,
  • mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
Zajęcia mają charakter warsztatów i obejmują dziesięć dwugodzinnych spotkań. Udział w nich jest dobrowolny.

© copyright 2010-2020 Wykonanie i administracja: Piotr Badowski