Piątek, 21 czerwca 2024

Dla rodziców

1. Szkoła dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – trening umiejętności wychowawczych
    (cykl 10 zajęć warsztatowych)

2. Konsultacje indywidualne:

· Porady i konsultacje dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, edukacyjnych 
  i rozwojowych dzieci

3. Prelekcje i warsztaty, takie jak:

· Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

· Rozwój mowy i profilaktyka logopedyczna

· Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

· Wychowanie do wartości prawdy i dobra, kształcenie postaw i wsparcie wychowawczej roli rodziny
 (budowanie trwałych więzi, zaufanie w relacji rodzic-dziecko, stymulowanie rozwoju dzieci,
 rozwijanie dziecięcej  samodzielności i kreatywności, wsparcie dzieci  w radzeniu sobie
 z sytuacją kryzysową związaną z pandemią COVID-19)

· Uzależnienia i profilaktyka

· Okres dojrzewania – kryzys rodziny, wyzwania

4. Konsultacje rodzinne, interwencje, pomoc w sytuacji kryzysowej