Niedziela, 26 maja 2024

Spotkanie logopedów Pszczółki 17.05.2023 – relacja

Dnia 17.05.2023 r. odbyło się kolejne samokształceniowe spotkanie logopedów z rejonu działania PPP. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Patrycji Lindy-Górki, wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka oraz zastępcy wójta Piotra Chajewskiego spotkanie odbyło się w sali Kamienica Kultury, ul. Pomorska 20, 83- 032 Pszczółki. Tematem wystąpienia była prezentacja przygotowana przez Joannę Postrach, logopedę z SP w Pszczółkach p. .t: Podstawy terapii ręki jako metody wspomagającej rozwój mowy dziecka. Omówiono zagadnienia teorii dot. terapii ręki- czym jest, jakie są jej cele, dla kogo jest przeznaczona, jak wygląda diagnoza sprawności motorycznych i plan pracy. Poruszono wiele ważnych w pracy z dzieckiem zagadnień, m.in. czym jest stabilizacja centralna oraz rozwój chwytu narzędzia pisarskiego. Podczas prezentacji pani Postrach opowiedziała o wprowadzanych przez siebie innowacjach, kryteriach, według których kwalifikowała dzieci na zajęcia, przedstawiła problemy wynikające z diagnozy i to, jak wygląda schemat jednostki terapeutycznej. Można było również obejrzeć pomoce i zapoznać się z literaturą przedmiotu.