Niedziela, 26 maja 2024

RODO

Z dniem 01.01.2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wyznaczono nowego Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Anna Skowron. W sprawach ochrony danych i przysługujących praw można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mainsoft.pl


Szczegółowe klauzule informacyjne
w zakresie przetwarzania danych osobowych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim:

Klauzula informacyjna w zakresie:Nazwa pliku (kliknij aby otworzyć plik)
Informacja ogólna01 OGÓLNA
Informacja dla klientów poradni02 KLIENCI PORADNI
Informacja dla kandydata do pracy03 KANDYDACI DO PRACY
Informacja dla stażystów lub praktykantów04 STAŻYŚCI/PRAKTYKANCI
Informacja dla kontrahentów05 KONTRAHENCI
Informacja publiczna06 PUBLICZNA
Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego07 MONITORING
Informację dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach ZFŚS08_ZFŚS