Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Praca sekretariatu w dniu 21.12.2023 r. – od 7:30 do 10:30

21.12.2023 r. (czwartek) sekretariat poradni będzie czynny od 7:30 do 10:30.

Spotkanie sieci szkolnych specjalistów – sprawozdanie

W dniu 15 listopada 2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim gościliśmy 43 szkolnych specjalistów ze szkół i placówek z  terenu Powiatu Gdańskiego. Było to pierwsze spotkanie sieci szkolnych specjalistów w tym roku szkolnym. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy, psycholodzy oraz pedagodzy specjalni.  Nasze spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, służą też określeniu najważniejszych potrzeb uczniów oraz nauczycieli odnośnie kierunków udzielanego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Uczestnikom spotkania została przedstawiona oferta Poradni dla szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024, w tym wzbogacona propozycja pomocy uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Oferujemy konsultację i diagnozę z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty dla rodziców oraz uczniów z orientacji prozawodowej, zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w uczeniu się matematyki w ramach programu „Z matematyką za pan brat”, czy szkolenia dla nauczycieli z zakresu coachingu osobistego.

Pedagodzy mgr Katarzyna Kordecka-Karnath oraz mgr Małgorzata Pluto Prondzinska zaprezentowały metody diagnozy oraz terapii uczniów z grupy ryzyka dyskalkulii. Doradca zawodowy mgr Ewa Ksepka  przedstawiła nowe propozycje współpracy ze szkołami oraz placówkami, a dyrektor Poradni mgr Kamila Józefiak zaprosiła szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Gdańskiego do aktywnego udziału w projekcie naszej Poradni – w programie profilaktyki zdrowia psychicznego „Nie daj się okolicznościom”.

Dziękujemy bardzo  szkolnym  specjalistom za aktywny udział w spotkaniu:

Kamila Józefiak – psycholog, dyrektor PPP

Katarzyna Kordecka-Karnath – pedagog, terapeuta

Ewa Ksepka – doradca zawodowy, pedagog

Małgorzata Pluto Prondzinska – pedagog, terapeuta

Data dodania 16.11.2023

TUS już na półmetku

Grupa Twardzieli ma już za sobą połowę spotkań. Gratulujemy wytrwałości i życzymy dalszej, owocnej pracy!

Data dodania 19.10.2023

Szkolenie rady pedagogicznej 29.09.2023 r. – relacja

29.09.2023 r. w poradni odbyło się szkolenie dotyczące diagnozy i terapii niedokształcenia mowy o typie afazji, prowadzone przez Annę Paluch i Elżbietę Drewniak-Wołosz. W szkoleniu uczestniczyli logopedzi ze szkół i przedszkoli powiatu gdańskiego. Serdecznie dziękujemy Prowadzącym za podzielenie się praktyczną wiedzą i wskazówkami do pracy.

Data dodania

Spotkanie logopedów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie samokształceniowe logopedów dnia 25.10.2023 r. (środa) o godzinie 12:00-15:00.

Miejsce spotkania: poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2.

Temat spotkania: zaburzenia rozwoju mowy oraz sprawy bieżące.