Niedziela, 26 maja 2024

Historia

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim rozpoczęła swoją działalność pedagogiczną dnia 01.09.1968 r. jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Pierwszą siedzibą Poradni były dwa pomieszczenia w budynku „starej” Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 39. Kierownikiem placówki został mgr Szczepan Skrzypiec. Poradnia swym zasięgiem obejmowała placówki oświatowo-wychowawcze z terenu byłego powiatu  gdańskiego. Praca  koncentrowała  się  głównie  na  wyjazdach  do  szkół,  diagnozie i organizowaniu pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo oraz zabieganiu o tworzenie klas specjalnych. Szczególnym zadaniem PW-Z była orientacja i poradnictwo zawodowe.

      W 1977 r. Poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25, a w 1983 r. do starego budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej. W dniu 14 września 1993 r. placówka została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim.

     Od 1999 r. organem prowadzącym Poradnię zostało Starostwo Powiatu Gdańskiego. W 2000 r. Poradnia po raz kolejny zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się do budynku internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących przy ulicy Wojska Polskiego 2 (gdzie funkcjonuje  do  dzisiaj).   Wkrótce   podjęto   decyzję   o  odłączeniu  z  rejonu  działania  Poradni  dwóch  dzielnic  Gdańska – Św. Wojciech
i Lipce. W 2001 roku powódź uszkodziła część budynku. Przez  okres  remontu  swoje  zadania  pracownicy  realizowali  w  budynku  ZSOiO, a później przy ul. Wojska Polskiego 8 (obecnie KSN). W dniu 30.03.2005 r. Poradnia uzyskała zezwolenie Kuratora Oświaty na wydawanie orzeczeń oraz opinii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a w 2010 roku dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

Dyrektorzy:

mgr Szczepan Skrzypiec 01.04.1968 – 31.09.1970

mgr Teodor Cejrowski 01.09.1970 – 31.08.1971

mgr Albin Machnikowski 01.09.1971 – 30.05.1976

mgr Zofia Janczała 01.09.1976 – 31.08.1982

mgr Krystyna Marcinkowska 01.09.1982 – 31.08.1997

mgr Beata Szpakowska 01.09.1997 – 31.08.2007

mgr Ewa Jakacka 01.09.2007 – 31.08.2022

mgr Kamila Józefiak 01.09.2022 –