Niedziela, 26 maja 2024

Informator

          Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1969 roku i jest jedyną tego typu publiczną  placówką oświatową na terenie Powiatu Gdańskiego. W naszej Poradni zatrudnionych jest 22 specjalistów, którzy obejmują wsparciem dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli oraz placówki oświatowe działające na terenie całego powiatu. Wśród nas są: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, specjaliści posiadający dodatkowe kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, neurologopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, terapii rodzin, psychoterapii, psychotraumatologii.

           Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, przeprowadzamy badania z użyciem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, do dyspozycji mamy dziesięć gabinetów konsultacyjno-diagnostycznych, salę terapeutyczną, salę konferencyjną.  

           Posiadamy gabinet terapii integracji sensorycznej, w którym w ramach programu rządowego „Za Życiem” prowadzona jest od kilku lat terapia SI oraz rehabilitacja dzieci z różnego typu niepełnoprawnościami i odchyleniami rozwojowymi.

           W naszej ofercie znajdują się różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym diagnoza poziomu rozwoju dziecka i ucznia, badania w kierunku specyficznych zaburzeń uczenia, diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na stan zdrowia znacznie utrudniający  lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły, nie mogą uczyć się w systemie klasowo–lekcyjnym,  wydajemy orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

            Prowadzimy warsztaty dla młodzieży z zakresu twórczego myślenia, technik kreatywnego uczenia się, bezpiecznego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi oraz zasobów cyfrowych, nawiązywania relacji i budowania więzi międzyludzkich, samoregulacji emocjonalnej, problemów związanych z wiekiem dojrzewania, profilaktyki zaburzeń odżywiania, zagrożeń związanych z uzależnieniami, wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Corocznie organizujemy również cykl warsztatów dla rodziców i opiekunów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, cykl warsztatów dla nauczycieli „Pedagogiczne Inspiracje”, współorganizujemy konferencje, udzielamy wsparcia nauczycielom i wychowawcom, szkolimy rady pedagogiczne, bierzemy udział w zespołach interdyscyplinarnych na terenie placówek, jesteśmy stałymi członkami  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pruszcz Gdański.

         Od kilku ostatnich lat obserwujemy wzrost zainteresowania naszą ofertą terapeutyczną oraz konsultacyjną. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego w sytuacji niepowodzeń edukacyjnych (od lutego 2023 roku rusza grupa terapeutyczna dla uczniów z dyskalkulią),  w sytuacji kryzysowej, w związku z przeżywanym stresem i poczuciem zagubienia. Szczególną opieką obejmujemy dzieci  oraz uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tym roku szkolnym zainicjowaliśmy spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci w spektrum. Przed nami organizacja zajęć grupowych Treningu Umiejętności Społecznych, terapii dla młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Wsparcie znajdują u nas także młodsze dzieci podczas zajęć grupowych prowadzonych wg Metody Dobrego Startu oraz dzieci i młodzież uchodźcy z Ukrainy.

        Najmocniejszą stroną naszej Poradni są nasi pracownicy, zespół wykwalifikowanych, otwartych na potrzeby innych, zaangażowanych i pełnych energii specjalistów oraz pomocni

i kompetentni pracownicy sekretariatu, którzy starają się udzielać rzetelnych informacji na temat oferty Poradni, wymaganych dokumentów i samego procesu diagnozy czy wsparcia.         

        Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony https://poradniapruszcz.pl  i zapoznania się z pełną ofertą pomocy dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli.

Zespół pracowników PPP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 682 33 04, tel. 796 00 09 46