Niedziela, 14 lipca 2024

LOGOPEDZI

  • mgr Joanna Bugalska – neurologopeda, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, certyfikowana terapeutka metody Integracji Sensorycznej I i II stopnia, absolwentka pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne i Neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowe Studia w zakresie Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W Poradni zajmuje się przede wszystkim wczesnym rozpoznawaniem zaburzeń rozwoju mowy i terapią, wykonuje przesiewowe badania słuchu oraz prowadzi prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, z ramienia Poradni jest opiekunem sieci logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach działających na terenie Powiatu Gdańskiego. Ukończyła szkolenie w zakresie realizacji programu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Jest certyfikowanym diagnostą narzędzia ADOS-2 do wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

  • mgr Aleksandra Kwaśniewska – neurologopeda, absolwentka dwustopniowych studiów logopedycznych współprowadzonych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o specjalności– neurologopedia, współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi, tworząc programy multimedialne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiada  doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu  systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla dzieci i uczniów ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi, w Poradni zajmuje się diagnozą zaburzeń mowy, pracuje z dziećmi z dyslalią, afazją, opóźniającym się rozwojem mowy, autyzmem, z wadą rozszczepową oraz niedosłuchem, prowadzi indywidualną terapię logopedyczną, diagnozuje dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju z uwagi na deficyty rozwojowe oraz niepełnosprawności.

 

  • mgr Urszula Serafin – neurologopeda, terapeuta SAZ, ukończyła nauczanie początkowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne i Podyplomowe Studia Neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz dwuletnie podyplomowe studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania   w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, posiada doświadczenie terapeutyczne oraz diagnostyczne, prowadzi terapię logopedyczną, badania przesiewowe słuchu, ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami  rozwoju mowy i języka, prowadzi  terapię zaburzeń czytania, w Poradni pracuje z dziećmi z dyslalią, alalią, afazją, autyzmem, mutyzmem, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną i niepłynnością mowy.