Niedziela, 26 maja 2024

Nauczyciele

  1. Szkolenia rad pedagogicznych:
  2. Proponujemy szkolenia rad pedagogicznych z zakresu wspierania umiejętności wychowawczych, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, propozycje warsztatów i wykładów:  „Gdy kara nie działa – stawiane granic i systemy motywacyjne w wychowaniu”, „Uczucia – jak sobie z nimi radzić, kształcenie zdolności samoregulacji dzieci i uczniów”, „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży – rozpoznanie, strategie działań, profilaktyka”, „Co nam mówią trudne zachowania dzieci”, „Co nam mówią trudne zachowania rodziców – skuteczna komunikacja z rodzicami” , „Profilaktyka zachowań suicydalnych u młodzieży”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – dobre praktyki”, „Dziecko/uczeń z afazją”
  3. NOWOŚĆ – warsztaty rozwojowe dla nauczycieli i wychowawców „Efektywna komunikacja w zespole”, „Emocje – kto kim rządzi, ja emocjami czy one mną”, „Zarządzanie czasem przez nauczyciela” – coaching rozwojowy dla nauczycieli, którzy zainteresowani są swoim zdrowiem psychicznym, pracą nad zasobami, nad wypracowaniem mechanizmów sprzyjających podniesieniu komfortu w różnych obszarach życia. 
  4. Spotkania samokształceniowe i grupy wsparcia – spotkania w ramach sieci specjalistów: pedagogów i psychologów szkolnych (opiekun z ramienia PPP mgr Katarzyna Kordecka-Karnath), logopedów przedszkolnych i szkolnych (opiekun z ramienia PPP mgr Joanna Bugalska)
  5. Szkoła dla Nauczycieli i Wychowawców – doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy grupy/klasy – zajęcia psychoedukacyjne/trening, cykl 6 spotkań – przy min. liczbie uczestników 16 osób.
  6. Pedagogiczne Inspiracje – trening umiejętności wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, cykl 10 cotygodniowych spotkań warsztatowych dla nauczycieli
  7. Konsultacje indywidualne na terenie placówki lub Poradni
  8. Udział specjalistów z PPP w pracach zespołów interdyscyplinarnych     

Warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych organizujemy po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez dyrektora/wicedyrektora szkoły/placówki na adres dyrektor@poradniapruszcz.pl w temacie wpisując „ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ”  temat:… .