Niedziela, 14 lipca 2024

Rodzice / Opiekunowie

RODZICE/OPIEKUNOWIE

  1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – trening umiejętności wychowawczych (cykl 10 zajęć warsztatowych prowadzonych na terenie PPP lub placówki).
  2. Szkoła dla Rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Zrozumieć spektrum” (cykl 3-4 zajęć warsztatowo-psychoedukacyjnych prowadzonych na terenie PPP).
  3. Warsztaty dla rodziców z zakresu ukierunkowania prozawodowego dzieci „Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu’’.
  4. Konsultacje indywidualne i poradnictwo dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, edukacyjnych i rozwojowych dzieci.
  5. Warsztaty dla rodziców z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych w relacji z nastoletnim dzieckiem „Jak budować dobre relacje z nastolatkiem”.
  6. Konsultacje indywidualne i poradnictwo dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, edukacyjnych i rozwojowych dzieci.
  7. Konsultacje rodzinne, interwencje, pomoc w sytuacji kryzysowej.
  8. Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla rodziców na terenie placówek – wg zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły
    i placówki.

Warsztaty, prelekcje czy konsultacje dla rodziców na terenie szkół i placówek organizujemy po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez dyrektora/wicedyrektora szkoły/placówki na adres dyrektor@poradniapruszcz.pl w temacie wpisując „ZAPOTRZEBOWANIE NA WARSZTATY DLA RODZICÓW”, temat … . Warsztaty dla rodziców na terenie szkół i placówek organizujemy tylko przy potwierdzeniu uczestnictwa w tej formie zajęć –  przez minimum 16 rodziców/opiekunów.