Niedziela, 26 maja 2024

Kontakt

Program rządowy Za życiem

Na terenie Powiatu Gdańskiego jednostką organizacyjną pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego  jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 58 682 33 04.

W ramach zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim organizuje i koordynuje – w zależności od potrzeb dziecka – usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, obejmuje wsparciem rodzinę dziecka, oferuje konsultacje i spotkania dla rodziców, prawnych opiekunów, opiekunów faktycznych dziecka.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach programu w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem odbywają się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, w OREW „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach, w siedzibie Fundacji Ja Też w Gdańsku ul. Ptasia. W przygotowaniu – nowe miejsca prowadzenia zajęć i konsultacji.

Badania psychologiczne oraz logopedyczne dzieci – w ramach realizacji zadań rządowego programu Za życiem – odbywają się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

W sprawie realizacji zajęć, zakwalifikowania dziecka do programu bądź innych pytań dotyczących wdrażania rządowego programu Za życiem prosimy kontaktować się z :

  • Koordynator programu – pracownik PPP Magdalena Zmiczerewska, tel. 58 682 33 04, e-mail służbowy mzmiczerewska@poradniapruszcz.pl (zasady rekrutacji, zakwalifikowanie dziecka do programu, niezbędne dokumenty, rodzaj prowadzonych zajęć, przyjmowanie wniosków)
  • Opiekun programu – dyrektor PPP Kamila Józefiak, e-mail dyrektor@poradniapruszcz.pl (sprawozdania z realizacji zadań, regulaminy, RODO, kontrola realizacji zajęć przez podmioty zewnętrzne, kontrola dokumntacji)
  • Obsługa finansowa, zapytania ofertowe – pracownik PPP Marta Stehr,  e-mail służbowy mstehr@poradiapruszcz.pl (propozycje współpracy, realizacja zapytań ofertowych, umowy)