Niedziela, 14 lipca 2024

Ulotka

PROGRAM RZĄDOWY „ZA ŻYCIEM” 2023-2026

Ulotka informacyjna dotycząca realizacji programu w powiecie gdańskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim pełni rolę ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu gdańskiego w ramach zadań wynikających z Rządowego Programu „Za życiem”. Udział w programie jest bezpłatny.

Cele programu:

 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
 • koordynowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu usług dostępnych na trenie powiatu,
 • promowanie programu „Za życiem”,
 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Termin realizacji: w roku 2023 –  od 20.02.2023 do 15.12.2023 r. (oraz kolejne lata  – do 2026)

Adresat programu: program adresowany jest do dzieci z powiatu gdańskiego w wieku 0-7 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 r.ż. z wykrytym zagrożeniem niepełnosprawnością), u których występują schorzenia wg ICD-10, posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodnie z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Sposób realizacji:

 • podjęcie działań ukierunkowanych na terapię dziecka o charakterze wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia oraz  na pracę z rodziną dziecka niepełnosprawnego,
 • podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, co przekłada się na  osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.

Zadania: zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej (do 7 r.ż.) oparte na indywidualnie opracowanych programach wspomagania rozwoju dziecka. Organizujemy specjalistyczną opiekę dla dziecka i jego rodziny w zależności od potrzeb. Zapewniamy usługi terapeutów, logopedów, pedagogów i psychologów, w tym wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

Oferta: W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka proponujemy:

 • Terapię logopedyczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Diagnozę i terapię psychologiczną
 • Zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutów
 • Terapię integracji sensorycznej

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do współpracy. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału, regulaminu oraz dokumentów znajdziecie Państwo w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58  682-33-04, koordynator programu Za życiem 2023 r. Magdalena Zmiczerewska,   e-mail:mzmiczerewska@poradniapruszcz.pl.