Niedziela, 26 maja 2024

Deklaracje RODO

Z dniem 01.01.2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wyznaczono nowego Inspektora Ochrony Danych.

Funkcję tę pełni Pani Anna Skowron. W sprawach ochrony danych i przysługujących praw można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mainsoft.pl

Szczegółowe klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: 

Klauzula informacyjna w zakresie:Nazwa pliku
Informacja ogólna
01_OGOLNA
Informacja dla klientów Poradni
02_KLIENCI PORADNI
Informacja dla pracownika
03_PRACOWNICY
Informacja dla kandydata do pracy
04_ KANDYDACI DO PRACY
Informacja dla stażysty/praktykanta
05_STAZYSCI_PRAKTYKANCI
Informacja dla beneficjenta Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
06_ZFSS
Informacja dla kontrahenta/strony umowy
cywilnoprawnej
07_KONTRAHENCI
Informacja dla wnioskodawców o udostępnienie
informacji publicznej
08_INF_PUBLICZNA
System rejestrujący obraz (monitoring)
09_MONITORING
Informacja skrócona
10_SKROCONA