Niedziela, 26 maja 2024

Konferencja „AAC okiem praktyka – szanse i możliwości” – relacja

W dniu 17.04.2024 r. odbyła się konferencja „AAC okiem praktyka – szanse i możliwości”, organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Uczestnicy zostali powitani przez Panią Kamilę Józefiak, dyrektorkę PPP w Pruszczu Gdańskim oraz Panią Beatę Kowalczyk, dyrektorkę PCPR w Pruszczu Gdańskim. Pierwsza prelegentka, mgr Marta Ellert, neurologopeda, pracująca w PSONI OREW w Pruszczu Gdańskim opowiedziała o metodach komunikacji wspomagającej i alternatywnej w kontekście rozwoju mowy dziecka. Sposoby zabawy z dzieckiem komunikującym się za pomocą AAC przedstawiła mgr Katarzyna Szyszka, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i wicedyrektor SP nr 44 w Gdańsku. Po przerwie, w czasie której uczestnicy mogli obejrzeć m.in. książki komunikacyjne i różnorodne pomoce AAC, mgr Katarzyna Szyszka przedstawiła najważniejsze informacje o systemie Blissa. Następny prelegent, mgr Klaudia Duliban, pedagog specjalny, terapeuta AAC pracująca w Przedszkolu Terapeutycznym „Niebieski Koralik” opowiedziała o sposobach wprowadzania strategii komunikacyjnych AAC w przypadku osób w spektrum autyzmu. Konferencję podsumowała mgr Aleksandra Kwaśniewska, neurologopeda w Poradni i SPS w Warczu, dokonując przeglądu przepisów prawa międzynarodowego i polskiego, dotyczących posługiwania się wspomagającymi i alternatywnymi sposobami komunikacji przez osoby niepełnosprawne.