Piątek, 21 czerwca 2024

„Nie daj się okolicznościom” – spotkanie 13.12.2023r.

,,Nie daj się okolicznościom” to program profilaktyczny zdrowia psychicznego skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Został przygotowany przez zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. W dniu 13 grudnia  2023 r. odbyło się spotkanie ze szkolnymi specjalistami oraz wicedyrektorami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Spotkanie zorganizowali specjaliści PPP: mgr Kamila Józefiak, mgr Ewa Ksepka oraz mgr Hanna Sikora. Zaproszeni pedagodzy wysoko ocenili wartość treści zawartych w programie. Ustalono harmonogram działań. Od stycznia 2024 r. ruszamy z zajęciami warsztatowymi w klasach I szkół ponadpodstawowych.  Ufamy, że dzięki tej inicjatywie młodzież zostanie zachęcona do budowania bezpiecznych relacji z otoczeniem, które są istotnym elementem odporności psychicznej oraz do korzystania ze wsparcia zewnętrznego oraz własnych zasobów. Współcześnie odporność psychiczna to jedna z najwyżej ocenianych kompetencji psychospołecznych.