Piątek, 21 czerwca 2024

Spotkanie sieci szkolnych specjalistów – sprawozdanie

W dniu 15 listopada 2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim gościliśmy 43 szkolnych specjalistów ze szkół i placówek z  terenu Powiatu Gdańskiego. Było to pierwsze spotkanie sieci szkolnych specjalistów w tym roku szkolnym. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy, psycholodzy oraz pedagodzy specjalni.  Nasze spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, służą też określeniu najważniejszych potrzeb uczniów oraz nauczycieli odnośnie kierunków udzielanego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Uczestnikom spotkania została przedstawiona oferta Poradni dla szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024, w tym wzbogacona propozycja pomocy uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Oferujemy konsultację i diagnozę z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty dla rodziców oraz uczniów z orientacji prozawodowej, zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w uczeniu się matematyki w ramach programu „Z matematyką za pan brat”, czy szkolenia dla nauczycieli z zakresu coachingu osobistego.

Pedagodzy mgr Katarzyna Kordecka-Karnath oraz mgr Małgorzata Pluto Prondzinska zaprezentowały metody diagnozy oraz terapii uczniów z grupy ryzyka dyskalkulii. Doradca zawodowy mgr Ewa Ksepka  przedstawiła nowe propozycje współpracy ze szkołami oraz placówkami, a dyrektor Poradni mgr Kamila Józefiak zaprosiła szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Gdańskiego do aktywnego udziału w projekcie naszej Poradni – w programie profilaktyki zdrowia psychicznego „Nie daj się okolicznościom”.

Dziękujemy bardzo  szkolnym  specjalistom za aktywny udział w spotkaniu:

Kamila Józefiak – psycholog, dyrektor PPP

Katarzyna Kordecka-Karnath – pedagog, terapeuta

Ewa Ksepka – doradca zawodowy, pedagog

Małgorzata Pluto Prondzinska – pedagog, terapeuta