Piątek, 21 czerwca 2024

Sprawozdania finansowe – informacja

Sprawozdania finansowe za rok 2022 Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Pruszczu Gdańskim opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, w zakładce: Jednostki Organizacyjne.

AKTUALIZACJA 11.05.2023

sprawozdanie finansowe za rok 2022 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim jest dostępne pod linkiem:

https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=282