Piątek, 21 czerwca 2024

Terapie 2022/23

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń regularne terapie: pedagogiczne i logopedyczne będą trwały do 15.05.2023 r. Po tym czasie specjaliści zajmą się diagnozowaniem i udzielaniem konsultacji.